Nevşehir : İş Sağlığı ve Güvenliği
  Telefon : 0384 215 15 75SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu - Periyodik Sağlık Muayeneleri

Her yeni işe başlayan çalışanın işe başlamadan önce başlayacağı işin yürütüm şartlarına uygun yapılan çeşitli tetkikler sonucu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden çalışmaya elverişli olduğuna dair işyeri hekimi tarafından verilen rapordur. İşe yeni başlayan personeller için zorunlu olan sağlık raporu mevzuatta yapılan son değişikliklere göre sadece Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden temin edebilirsiniz.

TRUVA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak bizler; sağlık ve güvenlik önlemlerini üstlendiği firmalarının çalışanları işe başlamadan önce geçeceği birçok aşamada etkin rol oynamaktadır. İşe yeni başlayan çalışanların işe giriş sağlık raporları ve işyeri hekimlerimizce öngörülen zamanlarda periyodik sağlık muayeneleri gerçekleştirilip sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.