Nevşehir : İş Sağlığı ve Güvenliği
  Telefon : 0384 215 15 75İŞ YERİ HEMŞİRESİ

Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi
Diğer Sağlık Personelinin -  İşyeri Hemşiresinin Görevleri

1.      Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte koordinasyon ile çalışır.

2.      İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışıp, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

3.      Çalışanların sağlık ve çalışma geçmişlerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazarak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

4.      Özel politika gerektiren grupların takip edip ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,

5.      İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

6.      Çalışanların sağlık eğitimine katılmak,

7.      İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını takip etmek denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,

8.      İşyeri hekimi tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,

9.      İşyerinde görevli seçilen veya atanan çalışan temsilcisi ile destek elemanlarının çalışmalarına destek vermek ve bu kişilerle işbirliği yapmak.