Nevşehir : İş Sağlığı ve Güvenliği
  Telefon : 0384 215 15 75ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve BASINÇLI KAP KONTROLLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖLÇÜMLER

 • İşyeri Havasından Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirmesi
 • Günlük Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • İşyeri Havasında Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Hava Akım Hızı Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • İşyeri Ortamından Gürültü Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Günlük Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Tüm Vücut Titreşim Kişisel Maruziyet Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Aydınlatma Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Toksik Gaz ve Buhar (O2, CO, H2S, CH4) Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • İşyeri Havasında VOC Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Radyasyon Alanı Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • İşyeri Havasında Ağır Metal Ölçümü ve Değerlendir

ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerdeki Elektrik İç Tesisatı, Paratoner Tesisatı, Topraklama, Yangın ve Havalandırma Tesisatı, Boru Tesisatı, Yürüyen Merdivenler, Bantlar ve Yangın Söndürme Cihazları için kontrol ve ölçüm işlemleri için ilgili yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde  yapılmaktadır.  Ölçüm ve kontrollerin uygunluk değerlendirmesi ölçüm ve kontrol konusunda yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

Basınçlı Kap Kontrolleri (Kazan Basınç Testi)

İşletmelerdeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene ve test işlemleri için ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde hidrostatik test ve teknik muayene yöntemleri uygulanmaktadır.
İşletme bünyesindeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri Referans İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Laboratuvarı tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır.

Hizmet Kapsamı

 • Kompresör Periyodik Kontrolleri
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolleri
 • Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolleri
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri
 • Otoklav Periyodik Kontrolleri
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolleri
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri
 • Kazan Basınç Testi

KALDIRMA VE İLETME MAKİNE KONTROLLERİ

İşletmelerdeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene ve test işlemleri ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde yapılarak, beyan edilen yük altında test edilmektedir.
İşletme bünyesindeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri Referans İş Sağlığı Güvenliği Ölçüm Laboratuvarı tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır.

Hizmet Kapsamı

 • Forklift,Muayeneleri
 • İş Makineleri Muayeneleri (Trifo, Kriko, Sapan, Kepçe, Ekskavatör)
 • Vinç Muayeneleri
 • Kule – Mobil – Teleskopik Vinç Muayeneleri
 • Caraskal Muayeneleri
 • Asansör Muayeneleri
 • Araç Kaldırma Lifti Muayeneleri
 • Platform Muayeneleri
 • Transpalet Muayeneleri

TRUVA İş Sağlığı ve Güvenliği olarak tüm bu hizmetler için danışmanlık ve çözüm ortaklığı sunmaktayız.